ร้านธนโชติการเกษตรเป็นตัวแทน ปุ๋ย วาย.วี.พี (ตราสามเหลี่ยมวงกลม และ ตรารามสูร)
ตามที่ บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ผลิตปุ๋ยโดยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีห้องควบคุมการผลิตปุ๋ย ทุกกระสอบ จะได้รับการควบคุมและมีสูตรที่แน่นอน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตปุ๋ยที่ใช้คุณภาพเป็นผู้นำ ในการเดินทางเพื่อพัฒนาคุณภาพ เป็นปุ๋ยที่หลากหลายด้วยธาตุอาหารพืช ครบถ้วน และเหมาะสมกับพืชของเกษตรกร

ทางร้านจึงมั่นใจถึงคุณภาพปุ๋ยของทางบริษัท วาย.วี.พี และต้องการให้ชาวเกษตรกรทุกท่านได้มีโอกาสได้รับปุ๋ยที่มีคุณภาพ เพื่อที่ได้รับผลผลิตสูงสุด ในราคาต้นทุนต่ำสุด
ลูกค้าท่านใดสนใจ หาซื้อได้ที่ ร้านธนโชติการเกษตร อำเภอสมเด็จ และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์