ท่อพีวีซี สีฟ้า หรือ (ท่อประปา)

เป็นท่อที่พบเห็นกันทุกบ้าน ใช้ในงานประปา ตั้งแต่ท่อน้ำดื่มไปถึงท่อน้ำประปาหรือน้ำใช้ ท่อประเภทนี้จะมีความหนาให้เลือกหลักๆอยู่ 3 ขนาดคือ ชั้น 5 ชั้น 8.5 และชั้น 13.5 โดยสามารถเลือกใช้งานตามแรงดันในพื้นที่ใช้งาน เช่นหากใช้งานบริเวณเครื่องปั๊มน้ำก็ใช้ตัวชั้น ชั้น8.5 หรือ ชั้น13.5 เพื่อให้ทดต่อแรงดัน หรือหากใช้งานทั่วไปในบ้านก็ใช้ขนาดชั้น 8.5 เพื่องานที่ไม่ต้องรับแรงดันมาก

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานมอก.ใหม่ โดยท่อสีฟ้าจะเป็นท่อที่มี มอก.มาตราฐานเดียวกัน

ท่อพีวีซี สีเทา (ท่องานเกษตร)

เป็นท่อที่ใช้ในงานเกษตรหรืองานท่อน้ำทิ้งที่ไม่ต้องการให้ทนต่อแรงดันน้ำมากนัก มีขนาดตั้งแต่ 1/4 นิ้ว – 5 นิ้ว และความหนาของท่ออยู่ที่ 1.1-3.9 มม.(+-10) (ตามขนาดของท่อ) ซึ่งบางกว่าท่อพีวีซี สีฟ้า ชั้น 5 (บางที่สุด)

ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ได้มีการผลิตท่อเกษตรเป็นสีต่างๆ เช่น สีเทา สีเขียว เขียวน้ำทะเล หรือสีน้ำเงิน ที่ไม่ใช่สีฟ้า สีต่างๆเหล่านี้ไม่ได้รับ มาตรฐานมอก. 

#ท่อพีวีซี #ท่อเกษตร #ท่อพีวีซีกาฬสินธุ์ #ท่อประปา