ปุ่ยตราเขาแก้ว:

ปุ๋ยใส่ทุเรียน หรือจะใช้ปุ๋ยใส่ยางพารา (เปิดกรีดแล้ว)

สูตรแนะนำ

  • 9-3-3 ใส่เร่งราก แตกยอดใหม่
  • 12-3-6 ใส่สำหรับยางเปิดกรีด เห็นผลชัดเจน น้ำยางออกดี ออกสม่ำเสมอและออกนานมา

คุณสมบัติที่ดีของปุ๋ยเขาแก้วคือ แก้ปัญหาดินเป็นกรด ปรับโครงสร้างดิน ปรับปรุงหน้าดินที่เสื่อมคุณภาพเพียงแค่ใส่ปุ๋ยเขาแก้ว ได้ทั้งปรับปรุงดินและยังได้ผลผลิตดีในกระสอบเดียว

ด้วยพื้นดินทางอีสานส่วนใหญ่มักจะเป็นดินทรายหรือเป็นดินที่มีสภาพความเป็นกรดสูง จึงเหมาะกับการใส่ปุ๋ยเขาแก้วเพื่อไม่ให้ดินเสื่อมสภาพไปมากกว่าเดิมจากการใช้ปุ๋ยเคมี ข่าวสารปุ๋ยเขาแก้ว

#ปุ๋ยใส่ทุเรียน #ปุ๋ยเขาแก้ว #ปุ๋ยยางพารา