💁‍♀️ ข้าวเริ่มตั้งท้อง เหมือน น้องกำลังตั้งครรภ์
ต้องมีการบำรุงดูแลกันน่อย 💁‍♀️
🍀 ช่วงข้าวตั้งท้องนั้น ถือเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่เกษตรกรต้องให้ความสำคัญ ให้การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นข้าวอีกครั้ง เพื่อช่วยให้ต้นข้าวมีผลผลิตที่ดี รวงใหญ่สมบูรณ์ เมล็ดข้าวมีคุณภาพ ฯลฯ
👉 เราขอแนะนำปุ๋ยตรารามสูร
#สูตรข้าวตั้งท้อง – #รับรวงข้าว
💥สูตรปุ๋ย 13-3-21
💥สูตรปุ๋ย 15-4-25
– ข้าวรวงใหญ่ น้ำหนักดี 🌾
– ข้าวไม่ลีบ เต็มเมล็ด 🌾
– เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ 🌾

#ปุ๋ยรามสูร #ปุ๋ยเคมี #ปุ๋ยใส่ข้าว