กิ๊บบอน 100cc. : เป็นยายืด

เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชใบสีเขียวเข้มมากขึ้น ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้มากขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และช่วยเคลื่อยย้ายฟอสฟอรัสในพืช

ปริมาณการใช้ : 50-60 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร

**ควรฉีดพ่นทุก 7-10 วัน**