กีเซอร์ไรท์ (แมกนีเซียมซัลเฟต)

องค์ประกอบ

MgO………………..27%

S……………………18%

  • ปุ๋ย ธาตุอาหารสำหรับ ปาล์ม
    แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารหลักที่สำคัญของปาล์มน้ำมัน เป็นองค์ประกอบของโมเลกุลคลอโรฟิลล์ ที่ทำให้พืชสามารถใช้พลังงานแสงสร้างคาร์โบไฮเดรทเพื่อการเจริญเติบโต ซึ่งปริมาณแมกนีเซียมในคลอโรฟิลล์มี 15-20%
  • ถ้าต้นปาล์มได้รับแมกนีเซียมไม่เพียงพอจะทำให้สร้างน้ำมันน้อยลง ผลผลิตน้ำมันในผลปาล์มก็ลดลง