คลูแม็กซ์ : แคลเซียมโบรอน+ธาตุรองเสริม

  • ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่างๆไปใช้ได้มากขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืช พืชมีความแข็งแรง สร้างโปรตีน
  • ช่วยลดปัญหาการหลุดร่วงของผลและดอกได้
  • ช่วยให้พืชผสมเกสรได้ดีขึ้น ป้องกันเมล็ดลีบ และเพิ่มน้ำหนัก
  • ช่วยในการตรึงไนโตเจนในพืชตระกูลถั่ว

ปริมาณการใช้ 20-30cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร