คิงพารา

  • น้ำยางไหลดี
  • ป้องกันเชื้อรา
  • บำรุงหน้ายาง(ป้องกันหน้ายางตายนึ่งได้)
  • น้ำยางไหลนานนน และแรง

ปริมาณ 500cc.