คิง480

  • น้ำยางไหลดี
  • ป้องกันเชื้อรา
  • บำรุงหน้ายาง(ป้องกันหน้ายางตายนึ่งได้)

ปริมาณ 500cc.