ชูชู (ซุปเปอร์บอมบ์) : สำหรับปรับปรุงดิน ให้ดินร่วนซุยอโดฉีดลงบนพื้นดิน เพื่อให้ดินอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารรองเสริมเป็นส่วนประกอบหลักคือ แมกนีเซียม แคลเซียม แมงกานีส เหล็ก