ซิมบีควิน50

ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก 50% WP

ขนาด 100กรัม

ประโยชน์ : ใช้วัชพืชงอกในนาหว่านตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภท ใบแคบ เช่นหญ้าข้าวนก และหญ้านกสีชมพู

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 100-200 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 25-50 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังจากหว่านข้าวงอกแล้ว 20 วัน