ซิมพีที 25

ชื่อสามัญ โพรพิโคนาโซล 25% W/V EC

คุณสมบัติ

ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง ใบไหม้ ของข้าว ข้าวโพด อ้อย หรือพืชอื่นๆที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Rhizoctonia solani Kuhn

ปริมาณการใช้: ใช้อัตรา 30-40มิลลิลิตร ต่อน้ำ20ลิตร พ่น2ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาด ครั้งที่2พ่นห่างจากครั้งแรก7วัน

ขนาดบรรจุ: 250cc.