ซิมฟาเน็ต70

ชื่อสามัญ: Thiophanate 70%WP

คุณสมบัติ 

ออกฤทธิ์ทั้งป้องกันและดูดซึมรักษาโรคพืชหลายชนิด ไฟท็อปเทอร่า โรคราสีชมพู โรคใบไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคเมล็ดด่างในข้าว โรคแผลสะเก็ด(สแคป) โรคเมลาโนส โรคราเข้าขั้วในพืชตระกูลส้ม ไม้ผลอื่นๆ โรคราแป้ง โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง โรคผลเน่าในพืชผัก เนื้อยาเป็นผงละเอียดมาก ละลายน้ำได้ดี ทำให้เคลือบและกระจายบนใบได้ดีและสม่ำเสมอ ทนการชะล้าง

ปริมาณการใช้: 20 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร