ซิมเทบู43

ชื่อสามัญ:ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) W/V SC

คุณสมบัติ:

  • สูตรครีมเข้มข้น ละลายน้ำได้ดี ไม่อุดตันหัวฉีด
  • ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของพืชได้อย่างรวดเร็ว
  • เพื่อยับยั้งขบวนการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อราสาเหตุ
  • ป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่างในข้าว มีระยะปลอดฝนสั้น

 

  • โรคเมล็ดด่าง ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
  • โรคกาบใบแห้ง
  • โรคใบจุดในกล้วยไม้

ปริมาณการใช้ 15-20cc ต่อ น้ำ 20ลิตร

ขนาดบรรจุ250 cc.