ซิมเบส 20

ซิมเบส 20

฿220.00

ชื่อสามัญ: บิสไพริแบค-โซเดียม 20%WP

เป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าว ใช้พ่นหลังวัชพืชงอก (early post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าแดง  และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย สามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นวัชพืชได้ดีทั้งทางรากและทางใบ หลังพ่นสารแล้ว 3-5 วัน ต้นวัชพืชจะเริ่มเหลือง และวัชพืชจะแห้งตายอย่างสมบูรณ์ภายใน 14-21 วันหลังพ่นสาร เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นควรใช้ร่วมกับสารเพิ่มประสิทธิภาพ

ใช้กำจัดวัชพืช หลังวัชำพืชงอก ใช้กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ และกก

  • อัตราการใช้ 20-40 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร หลังหว่านข้าว 15 วัน
  • ขนาด 100 กรัม
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 100 g
Go to Top