ซีเรย์

ชื่อสามัญ: คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์85% WP

ขนาด 500กรัม

คุณสมบัติ 

เป็นสารอนินทรีย์สำหรับใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช

•ไม่เป็นอันตรายต่อผึ้ง

•ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่มีส่วนประกอบของกำมะถัน และสารในกลุ่มไดธิโอคาร์บาเมท (ซีเนบ มาเนบ แมนโคเซ็บ เป็นต้น) ประโยชน์

•ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชทั้งที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของพืชชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้ พืชปลูก โรคพืช อัตราการใช้ องุ่น โรคราน้ำค้าง โรคแอนแทรคโนส ส้ม โรคมีลาโนส โรคสแคป มะม่วง โรคแอนแทรคโนส ถั่ว โรคใบจุด กล้วย โรคใบจุด มันฝรั่ง โรคใบไหม้

 มะเขือเทศ โรคใบไหม้ ผัก โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง  มะเขือ โรคใบจุด กาแฟ โรคราสนิม โรคใบจุด โรคผลเน่า ชา โรคราสนิมแดง โรคแอนแทรคโนส

พริก โรคใบจุด โรคผลเน่า

ยางพารา โรคแอนแทรคโนส ไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส โรคราน้ำค้าง โรคใบแห้ง มะนาว โรคแคงเกอร์ เผือก โรคใบไหม้ หรือใบจุดตาเสือ พืชตระกูลแตง โรคราน้ำค้าง

ปริมาณการใช้: 30-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร