ซูปเปอร์ท็อปดรีม : สำหรับ เร่งหัว เร่งดอก เร่งผล มีธาตุอาหารรองเสริมที่สำคัญ คือ แมกนีเซียม แคลเซียม เหล็ก