ถั่วฝักยาว ไวท์ซีดส์ 100 กรัม

  • เมล็ดสีขาว
  • ติดฝักคู่ สีเขียวอ่อน
  • พ่องช้้า เนื้อแน่น
  • เก็บผลผลิตได้นาน
  • ฝักยาว 55-60 ซม.