ทรี เค ดี

ชื่อสามัญ: 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม 

สารสำคัญ: dimethylammonium (2,4-dichlorophenoxy) acetate 84% W/V SL

ขนาด 1000cc.

ประโยชน์: ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสนหางไก่ วัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก กกทราย และแห้วหมู

วิธีใช้: ใช้อัตรา 200-320 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 มิลลิลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 50-80 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังจากหว่านข้าว 20 วัน โดยก่อนพ่นสาร ต้องระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านา หลังพ่นสาร 2-3 วัน