ท่อดูด  ความยาว 12 เมตร และ 24 เมตร

ขนาด

  • 1 1/2 นิ้ว
  • 2 นิ้ว
  • 3 นิ้ว