บิ๊กโกร : สารสกัดสาหร่ายทะเลที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที แทรกซึมเข้าสู้เนื้อเยื่อพืชได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พืชสร้างพลังงาน สะสมอาหารและช่วยในการเจริญเติบโตทุกๆส่วนของต้นพืช

  • ช่วยในการออกดอก เพิ่มปริมาณดอก
  • ช่วยผสมเกสร ลดการหลุดร่วง ขยายผลอ่อน
  • ช่วยให้พืชมีความแข็งแรง ต้านทานสภาพอากาศที่เลวร้ายทุกสภาวะเช่น ร้อนจัด หนาวจัด น้ำท่วมขัง
  • ช่วยฟื้นสภาพต้นพืช หลังการเก็บเกี่ยว

ปริมาณการใช้ : พืชไร่ 20-30cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร / ไม้ผล 20-40cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร