ปั้มบาดาล extre บ่อ4นิ้ว 1.2แรง รู1.5นิ้ว พร้อมกล่องควบคุม

มอเตอร์ 900w/ 1.2HP

รูท่อทองเหลือง 1.5นิ้ว

Plastic impeller 10 ใบพัด

แถมกล่องควบคุมไฟ รุ่นเอ็กตร้า หน้าปัดพร้อมไฟแสดงสถานะ ภายในกล่องพร้อมสายไฟ ขนาด 1.32mm. ยาว 50 เมตร

Performance Data

ความลึก 11M ได้น้ำ 100ลิตร ต่อนาที

ความลึก 32M ได้น้ำ 80ลิตร ต่อนาที

ความลึก 55M ได้น้ำ 50ลิตร ต่อนาที

ความลึก 66M ได้น้ำ 20ลิตร ต่อนาที

ความเร็ว 2850 rpm.

G.W. 21.4 kg.