ปุ๋ยน้ำ 4-20-20 : พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ

  • ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอกและติดผลได้ดี

ปริมาณการใช้ : 100-200cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร