ผ้าคลุมดิน เจาะเดี่ยว 30 ซม. หนา 25ไมครอน

หน้ากว้าง ขนาด

  • 0.8 เมตร
  • 1 เมตร