พีนาฟิว

ชื่อสามัญ : อะลาคลอร์ (Alachlor)
สารสำคัญ : 2-chloro-2′ ,6′ -diethyl-N-methoxymethylacetanilide 48% W/V EC
ขนาด 1000cc.
ประโยชน์ : ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวโพดหวาน อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง หอม กระเทียม ผักตะกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ พริก เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าตีนกา หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้าตีนติด และหญ้ารังนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขม ผักเบี้ยใหญ่ และกะเม็ง

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 500-750 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 125-180 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกข้าวโพดหวาน ขณะดินมีความชื้น