ฟร็อกเทรล 50:

อาหารเสริมกรดอะมิโน ที่ต้นยางสามารถนำไปใช้ได้ทันที ช่วยขยายท่อน้ำยางให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยกระตุ้นการไหลน้ำยางนานขึ้นและมีปริมาณมากขึ้น ทำให้ได้น้ำยางมาก ต้นยางไม่โทรม เพิ่มผลผลิตมากขึ้น

คำแนะนำ 

  • ควรใช้กับต้นยางพาราที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป
  • ควรใส่ปุ๋ย ต้นยางพาราอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

**ไม่ควรใช้ฟร็อกเทรล 50 ในช่วงฤดูยางพาราพลัดใบ หรือขณะที่ต้นยางพาราเป็นโรคใบร่วง**