ฟังกูราน

ชื่อสามัญ :  คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ ( copper hydroxide) 77% WP

ขนาด 1000กรัม

คุณสมบัติ :

สารคอปเปอร์ป้องกันกำจัดโรคพืชสูตรทนฝนคุณภาพสูง จากประเทศเยอรมัน ประกอบด้วยเนื้อทองแดงบริสุทธิ์อยู่มากถึง 50% จึงใช้ป้องกันกำจัดโรคแคงเกอร์ และโรคพืชอื่นๆ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ได้ดีเยี่ยม ฟังกูราน-โอเอช จับติดใบพืชได้ดี ทนการชะล้างของฝน เพราะอยู่ในรูปไมโครไนซ์ (Micronized Copper Hydroxide) มีอนุภาคเป็นผลึกรูปเข็ม ที่เล็กละเอียดมาก (2-4 ไมครอน) จึงสามารถแผ่กระจายครอบคลุมพื้นที่ผิวใบพืชได้มากกว่าสารคอปเปอร์อื่นๆ จึงออกฤทธิ์กำจัดโรคพืชได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอันตรายต่อพืช อัตราใช้น้อย แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคสูง ละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีด และไม่กัดโลหะ หรืออุปกรณ์พ่นสารเคมี

อัตราและวิธีการใช้ :

 ส้ม มะนาว ส้มโอ :

โรคแคงเคอร์, โรคสแคป, โรคเมลาโนส, โรคแอนแทรคโนส (โรคกิ่งแห้ง) อัตรา 15-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค

ทุเรียน เงาะ     

โรคใบติด, โรคใบจุดสาหร่าย อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

องุ่น

โรคราน้ำค้าง อัตรา 10-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

โรคเถาแห้ง, โรคผลเน่าดำ อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

พืชตระกูลแตง

โรคราน้ำค้าง, โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุดเหลี่ยม, โรคเหี่ยวแบคทีเรีย อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ผักตระกูลกะหล่ำ

โรคราน้ำค้าง โรคใบจุด โรคเน่าเละแบคทีเรีย   โรคใบแห้ง โรคเน่าดำแบคทีเรีย อัตรา 15-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

มันฝรั่ง มะเขือเทศ    

โรคใบไหม้ และโรคใบจุด  อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

หอม กระเทียม หอมหัวใหญ่     

โรคใบจุดสีม่วง  โรคราน้ำค้าง โรคแอนแทรคโนส

ปริมาณการใช้  20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร