มีดกรีดยาง “กระทิงทอง” 
(เปลี่ยนใบ)

  • ไม่ต้องลับคม คมทน คมนาน
  • ตัดท่อน้ำยางดี ถนอมหน้ายาง
  • ช่วยประหยัด และสะดวก
  • ใช้ได้นาน มากกว่า 1 พันต้นขึ้น
  • เดือยไม่หักง่าย