มีดคนธนู

  • เป็นมีดตีมือ น้ำหนักค่อนข้างหนัก เหล็กใบกกแท้