รีลโฟลว์ 480: ช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำยาง โดยใช้แปรงจุ่มทาตามแนวรอยกรีด ควรใช้เดือนละ 1 ครั้ง ใช้ทาช่วงระยะพักต้น รีลโฟลว์ 480 ทาต้นยางได้ประมาณ 1800-2000 ต้น

คำแนะนำ

  • ควรใส่ปุ๋ยต้นยางพาราอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  • ควรใช้กับต้นยางพาราที่มีอายุการเปิดกรีดแล้ว ตั้งแต่ 10-15 ปีขึ้นไป