รีลโฟลว์ 5: เป็นธาตุอาหารรองเสริมและกรดอะมิโน ฮอร์โมนที่ต้นยางสามารถนำไปใช้ได้ทันที

  • ช่วยกระตุ้นต้นยางให้มีความสมบูรณ์ ท่อน้ำยางมีขนาดใหญ่ขึ้น
  • ช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำยางนานขึ้น และได้ปริมาณน้ำยางมากขึ้น ต้นยางไม่โทรม