ลาสเพนดิ

ชื่อสามัญ : เพนดิเมทาลิน 33% W/V EC

ขนาด: 1000cc.

ประโยชน์ : ใช้ก่อนวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวโพด เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าหางนกยูงใหญ่ และหญ้าตีนนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน และลูกใต้ใบ

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 600-700 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 150-175 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ก่อนวัชพืชงอกหลังปลูกข้าวโพด ขณะดินมีความชื้น