วัสดุปลูก ขนาด 70 ลิตร

  • คลาสแมนเป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากเยอรมัน-ลิทัวเนีย ผลิตจาก Sphagnum peat moss ที่ผ่านขบวนการย่อยสลายมานานกว่า2,000-4,000ปี ปราศจากวัชพืชปะปนและปลอดเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้นวัสดุปลูกคลาสแมนจึงมีความบริสุทธิ์ สะอาดน้ำหนักเบาและคุณภาพสูง เหมาะต่อการเพาะกล้าต้นไม้ต่างๆ ตลอดจนเป็นวัสดุปลูกในไม้กระถางได้อย่างดี ด้วยวัสดุปลูกคลาสแมนได้รับมาตรฐาน3มาตรฐานที่เหนือกว่าวัสดุปลูกทั่วไปคือ
  • 1.มาตรฐาน ISO 9001
  • 2.มาตรฐาน R.H.P. (ไม้ดอกฮอลแลนด์)
  • 3.มาตรฐาน RAL (มาตรฐานเยอรมัน)