สตาร์เคน

ชื่อสามัญ : ฟลูมิออกซาซิน 50% WP

ประโยชน์ :

ขนาด 50กรัม

  • ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในมันสำปะหลัง อ้อย และนาหว่านข้าวแห้ง และใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในสวนปาล์มน้ำมัน และยางพารา
  • คุมการงอกของวัชพืชทั้งประเภทใบแคบและใบกว้างได้ยาวนาน 2-3 เดือน
  • คุมวัชพืชใบกว้างได้ดีและมากชนิดกว่า
  • ออกฤทธิ์ได้ทั้งคุมและฆ่าในระยะต้นอ่อน
  • อัตราการใช้ต่ำ
  • ฉีดพ่นได้ทั้งสภาพดินแห้งและดินชื้น โดยหน้าดินไม่แข็ง ไม่กระทบต่อการลงหัวของมันสำปะหลัง

กำจัดวัชพืช :

  • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนติด หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้ารังนก หญ้าหวาย หญ้าดอกขาว ฯลฯ
  • วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขม ผักโขมหิน ผักเสี้ยนผี ผักเสี้ยนดอกม่วง ผักปลาบ ปอวัชพืช ลูกใต้ใบ สาบม่วง สาบแร้งสาบกา เซ่งใบมน น้ำนมราชสีห์ ฯลฯ

วิธีใช้ : มันสำปะหลัง 10-20 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ พ่นทันทีหลังปักท่อนพันธุ์

อ้อย 35-40 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ พ่นทันทีหลังปลูกอ้อย

ข้าวนาหว่านข้าวแห้ง 15-20 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ พ่นหลังหว่านข้าวและคราดกลบขณะดินมีความชื้น

ปาล์มน้ำมัน และยางพารา 10-20 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ พ่นระหว่างแถว หลังวัชพืชงอกสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร