สปาติน

ชื่อสามัญ : ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล 5% W/V

ขนาด 1000cc.

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergent) ในมันสำปะหลัง สับปะรด คะน้า ถั่วเหลือง ดาวเรือง พริก และยาสูบ เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู, หญ้าตีนนก, หญ้าตีนกา, หญ้าปากควาย และหญ้าตีนติด

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 160-240 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ หรืออัตรา 40-60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นขณะดินมีความชื้น ที่ระยะวัชพืชมีจำนวนใบ 3-4 ใบ