สายยางอ่อน ความยาว 30 เมตร

ขนาด

  • 1 1/2 นิ้ว
  • 2 นิ้ว
  • 3 นิ้ว