สายยางเขียวริ้ว ความยาว 100 เมตร

:ขนาด 4หุน 5หุน 6หุน