สายยางเขียวริ้ว ความยาว 20 เมตร

:ขนาด 4หุน 5หุน 6หุน