สายยางใสหนา ความยาว 20 เมตร

ขนาด

  • 1/2″ (4หุน)
  • 5/8″ (5หุน)
  • 3/4″ (6หุน)