สเปค : เร่งการเจริญเติบโตทางใบ มีธาตุอาหารรองเสริมเป็นส่วนประกอบหลัก คือ แมกนีเซียม แคลเซียม แมงกานีส เหล็ก