สไมล์ : สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของลำต้น มีธาตุอาหารรองเสริมเป็นส่วนประกอบหลัก คือ แมกนีเซียม แคลเซียม แมกกานีส