อมิสตา

ชื่อสามัญ: อะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin)

คุณสมบัติ

สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึมใช้ได้กับพืชผักและไม้ผลหลายชนิด ออกฤทธิ์กว้างขวางทั้งป้องกันและกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides, C. capsici ใน พริก หอมหัวใหญ่ มะม่วง ป้องกันกำจัดโรคใบจุดในคะน้าที่เกิดจากเชื้อ Alternaria brassicicola, A. brassicae

ปริมาณการใช้ 5-10cc. ต่อ น้ำ 20 ลิตร

ขนาด 100cc.