อะซีโทคลอร์

ชื่อสามัญ : อะซีโทคลอร์ 50% W/V EC

ขนาด : 1000cc.

ประโยชน์ : ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวโพดหวานเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนติด หญ้าดอกขาว หญ้าปากควาย และหญ้าตีนกา และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช น้ำนมราชสีห์ ผักโขมหิน สะอึก มะหิ่งเม่น ผักเบี้ยหิน ขยุ้มตีนหมา เซ่งใบมน ผักโขม และกะเม็ง

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 400-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ขณะดินมีความชื้น