อัลมิกซ์

ชื่อสามัญ : คลอริมูรอน-เอทิล + เมตซัลฟูรอน-เมทิล

สารสำคัญ : ethyl 2-(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate + methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate 10% + 10% WP

ขนาด: 1.5 กรัม ต่อ ซอง

สำหรับกำจัดวัชพืช : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และเทียนนา วัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 3.0-4.5 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 0.8-1.2 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าวแล้ว 10 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสารแล้ว 2-3 วัน