อำมะริด : ธาตุอาหารรองเสริมที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที

  • ช่วยส่งเสริมการออกดอกติดผลของพืชทุกชนิด
  • ช่วยส่งเสริมให้พืชมีผลิตที่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดี
  • ช่วยส่งเสริมการสะสมอาหารของต้นพืชสำหรับการให้ผลผลิต
  • ช่วยส่งเสริมการเข้าสีผลไม้และดอกไม้
  • ช่วยส่งเสริมการสร้างเนื้อผลไม้และช่วยเพิ่มน้ำหนักของผลผลิต
  • ช่วยส่งเสริมการเพิ่มความหวานของผลไม้

ปริมาณการใช้ 20-30cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร

**ควรฉีดพ่นทุก 7-10 วัน**