อิมมูนพลัส 500cc. : สารสร้างภูมิต้านทานโรคพืช โดยเลียนแบบธรรมชาติ

ใช้เป็นวัคซีนพืช สามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานโรค โดยส่งสัญญาณให้พืชสร้างสารเคมีธรรมชาติขึ้นในพืชที่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อโรคทั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา

คุณสมบัติ

  • ช่วนให้พืชสร้างภูมิต้านทานตนเอง ช่วยป้องกันโรคพืชก่อนเชื้อโรคเข้าทำลาย
  • ป้องกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย
  • ลดการใช้สารเคมีป้องกันและรักษาโรคพืชที่เป็นพิษสูง และตกค้าง
  • ปลอดภัยต่อคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ไม่ตกค้างในผลผลิต

ปริมาณการใช้: 20cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน