เทปน้ำหยด ตรารถถัง

  • ระยะห่าง 30ซม.
  • หนา 0.16 มม.
  • ยาว 1000 เมตร