เบโนมิล

ชื่อสามัญ : เบโนมิล (benomyl) 50%WP

คุณสมบัติ: ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่ออกฤทธิ์ดูดซึมโดยผ่านทางใบและราก

ป้องกันและกำจัด: โรคราแป้งในกุหลาบ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Oidium sp.
โรคแอนแทรคโนสหรือผลเน่า โรคเนาคอดิน โรคสเคป โรคใบจุด โรคใบไหม้  โรคกาบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล

ปริมาณการใช้: 30-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาด 1000กรัม