เลื่อยโซ่ยนต์ Tosaki TCS3800

  • 0.7 HP
  • เครื่องยนต์ 2 stroke 0.38 cc.
  • ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว
  • ความเร็วรอบ 3000 rpm
  • วัตต์ 0.7 KW

คุณสมบัติ

  • ใช้สำหรับตัดไม้ยูคาลิบตัส ไม้สน ไม้ยางพารา
  • ใช้ตัดไม้ขนาดเล็ก ในสวน ในบ้าน
  • ใช้ตัดแต่งไม้พุ่มหรือกิ้งไม้ได้
  • สตาร์ติดง่าย