เอนทรีเฟน

ชื่อสามัญ : โฟมีซาเฟน 25% W/V SL

ขนาด 500cc.

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในถั่วเหลือง ฝักสด เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักโขมหิน ผักเบี้ยหิน ผักโขมหนาม น้ำนมราชสีห์ ผักเบี้ยใหญ่ และผักเสี้ยนดอกขาว

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 120-160 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 30-40 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน โดยพ่นหลังวัชพืชและถั่วเหลือง งอกแล้วที่ 20 วัน หลังปลูก